หนังสือ

ชารอน ออสบอร์น พูดถึงการนอกใจของออซซี ออสบอร์นในหนังสือเล่มใหม่ 'Coming Home'

หนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึง 'การสูญเสียเพื่อนและการทรยศต่อเพื่อนร่วมงาน และการต่อสู้กับวิกฤตสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องของเธอ'

อ่านเพิ่มเติม

aciddad.com